PSİŞİK GÜÇLER VE MEDYUMLAR 

Psişik kelimesine genelde parapsikoloji konularında rastlanır. Para psişik konunu Ruh bilimi ile ilgilenir. Daha başka bir tanımla madde ötesi bilim denilebilir. Psişik güç ruhsal yeteneklerle ilgili bir kelime olup medyumun ruhsal becerilerinin dışa yansıması olarak kabul edilir.

Psişik Güçler Nelerdir? 
Psişik güç konusunun kabiliyete göre alt başlıkları vardır. Bu makalemizde sizler için başlıkları tek tek inceleyeceğiz.

1) Telepati: İki kişinin birbirlerine uzak konumlarda olmalarına rağmen düşünceleri arasında bağlantı kurulmasıdır. Ruhlar arasında görüntü aktarımı sağlanır.

2) SonokineziBeyin gücü kullanarak ses dalgası oluşturmadır. Ayrıca bunları kontrol edebilme kabiliyetidir. (Cam kırma ve kulak zarına zarar verme örnek olarak verilebilir.)

3) Telekinezi: Genelde kaşık bükme becerisi olarak sık sık karşılaşılan psişik güçtür. Düşünce gücünü kullanarak cisimlere hareket kazandırma olarak tanımlanır.

4) Fotokinezi: Bu özel güç ışığın yönünü değiştirebilme yani fotonlara yön verme gücü olarak tanımlanır. Az sıklıkla rastlanılır. Görünmezliğin temelini oluşturur.

5) Biyokineziİnsanın fiziksel özelliklerini değiştirebilme özelliği olarak tanımlanabilir. Yani örnek verecek olursak bir insan düşünce gücüyle göz rengini değiştirmesi ya da yüz hatlarını değiştirmesi. Bununla birlikle vücuttaki kalıcı hasarlar iyileştirebilecek psişik güçtür.

6) Psikometri: Kesinlikle bakmadan dokunarak bir cismi görme yeteneğidir. Aynı zamanda görülen cismin özelliklerini, geçmişteki izlerini ve gelecekteki halini anlamakta kullanılır.

7) TeleportasyonHalk arasında ışınlanma adıyla bilinen psişik güçtür.

En çok rastlanılan psişik güçler bunlardır. Önemli olan psişik güçlerde maddesel bir temas yoktur. Ama bu temas olmadan etki mümkündür. Aslında her insanda bulunan bu özellikleri birçoğumuzun yapamama sebebi yeteneğin bizlere az yansımış olmasından kaynaklıdır.

Psişik güçleri geliştirmek mümkün mü?
Psişik güçlerin gelişmesi sınırı insanın bu yetenekleri kullanabileceği ölçektir. Hayatınızda her şey değişiyor ve gelişiyorken bu güçlerin gelişiminin olmadığını söylemek oldukça yanlış olur. Psişik güçler insanın ilk oluşumundan itibaren şekillenir. Coğrafi koşullar, aileniz, ekonomik durumunuz gibi birçok faktör bu özelliklerin sizlere olan yansımasını değiştirebilir. Ayrıca psişik güçlerin sadece insanlarda ortaya çıkmadığı da kanıtlanmış bir gerçektir. Başka alemlerdeki varlıklarında bu tarz yetenekleri olduğu kesinlikle doğrudur.